Čertovy kameny

Detail čertova kamenu

Čertovy kameny jsou živou legendou především v okolí Kunžaku. Jedná se o obrovské balvany obvykle s řadami mís, které jsou těžko vysvětlitelně umístěny pouze na vyvýšených a viditelných místech. Podle známé pověsti se jedná o dílo čerta, jehož jediná jedinou zábavou bylo vytrhávat mohutné duby nebo si pohazovat s největšími balvany a když byl zvláště ve formě, tak i skalami. Jelikož byl velmi chytrý, tak tyto obrovské kameny odhazoval jen na určitá místa - na nejvyšší vrcholy, k pramenům, ke křižovatkám budoucích cest, zkrátka pokaždé tak, aby se nedaly přehlédnout. Mísy v nich jsou způsobeny sněmy těchto čertů, kteří svými rozžhavenými zadky vypalovaly do kamenů díry ...

Ačkoli tyto příběhy přílišnou věrohodností neoplývají, přesto je jasné, že se lidé odjakživa zabývali problematikou těchto osamělých kamenů. Někteří odvázaní badatelé se dokonce domnívají, že jedná o obětní kameny, které v pravěku sloužili k pohanským modloslužbám, což je ale velmi těžko udržitelé tvrzení, protože hmotnost většiny těchto kamenů se počítá v desítkách a stovkách tun. Mnohem pravděpodobnější se zdá tvrzení většiny odborníků, že tyto kameny se do svých pozic dostaly činností ledovce a mísy v nich vznikly přírodními vlivy - erozí a nepravidelným zvětráváním žuly landštejnského typu, která vykazuje mnoho podivuhodných vlastností.

Mnoho těchto kamenů je uvedeno samostatně - zde proto uvádíme pouze ty, které netvoří jiný celek nebo nejsou jeho součástí.

Další informace:

Lokalita: Kunžak
Vzdálenost od Strmilova: 5 km
Poloha: 49°7'12.347"N, 15°11'26.978"E
Mapa: mapy.cz
Další informace foto.mapy.cz

>> Zpět na tipy