Tipy na výlety - kultura

Dačice

Vzdálenost od Strmilova: 25 km

Město Dačice leží přibližně 15 kilometrů jihovýchodně od Kunžaku a 20 km od Strmilova. Díky vysoké plynofikaci a absenci exhalujících továren se jedná o velmi čisté město. Má okolo 8000 obyvatel a mnoho pamětihodností a jiných atrakcí. Například právě v Dačicích byla vyrobena první kostka cukru na světě, v roce 1843.

Jindřichův Hradec

Vzdálenost od Strmilova: 20 km

Historie Jindřichova Hradce se počítá od roku 1158, kdy po bitvě u Loděnic dostal Vítek z Prčice za odměnu východní část Jižních Čech od panovníka, kterým byl kníže Jindřich z rodu Přemyslovců. Hradec zdědil Vítkův nejstarší syn Jindřich, který je zakladatelem rodu Pánů z Hradce. V roce 1220 byl už do existujícího Hradce (latinsky Novadomus, německy Neuhaus) pozván Řád Německých Rytířů, který vzápětí vybudoval místní kostel i špitál.

Hrad Landštejn

Vzdálenost od Strmilova: 20 km

Dějiny Landštejna začínají nejpozději po roce 1222, kdy zemřel moravský markrabí Vladislav a správy této části se ujal český král Přemysl Otakar I. Ve snaze zabezpečit zemské hranice budoval na sporných územích strážní hrady. Na zemské stezce přímo proti staršímu, snad stejnojmennému hradu rakouských pánů ze Zöbingenu, byl založen královský hrad Landštejn. Střežil nejen zemskou stezku, ale i část hranice mezi českými zeměmi a Rakouskem.

Slavonice

Vzdálenost od Strmilova: 26 km

Město Slavonice s renesanční památkovou oblastí a dalšími památkami leží necelých 5 kilometrů od rakouských hranic, asi 20 km jihovýchodně od Kunžaku a 25 km od Strmilova. Vznik osady na místě budoucích Slavonic se datuje už v polovině 12. století. Nejstarší písemná zpráva o Slavonicích pochází z roku 1260. Původně se jednalo o osadu, později o trhovou ves, která patřila pánům z Hradce, což byla nejvýznamnější větev rodů Vítkovců.

Telč

Vzdálenost od Strmilova: 21 km

Město Telč je velmi známým kulturním centrem s mnoha významnými památkami. Leží necelých 20 kilometrů východně od Strmilova. První zmínka o Telči je z roku 1315. Tehdy je Telč již tvořena starým městem, které postupně splynulo s původním dvorcem a kostelíkem. Roku 1339 získal od panovníka Telč Oldřich z Hradce, jenž je spojován především se založením Nové Telče. Oldřich z Hradce byl jedním ze třech nejmocnějších Vítkovců, což byl panský rod ovládající většinu Jižních Čech. I v případě Telče Oldřich usiloval o rozšíření panství.

Červená Lhota

Vzdálenost od Strmilova: 34 km

Zámek, jenž svojí malebností přilákal i několikery filmové štáby k natočení pohádek, je umístěn na skalním ostrůvku. Tento vzniknul po přehrazení údolí a zvýšení vodní hladiny. Zámek je přístupný po kamenném mostu a hlavní vchod je zasazen do věže.