Textilní cesta

Informační tabule na stezce

Okruh textilní stezky začíná na silnice vedoucí z Nové Bystřice na obec HRadiště. Zde se také nachází první informační tabule. Celkem se na trase nachází 7 informačních tabulí popisující textilní produkci v nepříliš úrodném Novobystřickém regionu. Stezka je dlouhá zhruba 25 km a je tedy vhodná především pro cyklisty.

Textilní produkce na Novobystřicku má dlouhou tradici. V minulosti představovala tato produkce důležitý vedlejší zdroj příjmů pro tehdejší lidi. Na vesnici bylo zcela běžné, že si lidé vyráběli velkou část oblečení samy. Proto na každé větší usedlosti nechyběly kolovrat a tkalcovský stav. V době Rakousko - Uherska zde vzniklo množství manufaktur, posléze továren. Hlavně města Hůrka, Albeř a Nová Bystřice byla svojí textilní produkcí vyhlášena. Pod druhé světové válce došlo ke slučování podniků. Vzniknul tak Partex, po roce 1989 přeměněný na firmu Alma Nová Bystřice, která však nepřežila levnější zahraniční konkurenci.

Další informace:

Lokalita: Nová Bystřice
Vzdálenost od Strmilova: 21 km
Poloha: 49°1'19.6"N 15°5'39.02"E
Mapa: mapy.cz
Další informace czecot.cz novabystrice.cz

>> Zpět na tipy